İK Politikamız

İnsan kaynakları politikamızı Aktürk Grup değerleri üzerine kurarız. Değerlerimize bağlı kalarak; insan kaynakları politikamıza aşağıda yazılı unsurlar çerçevesinde yön veririz.
Çözen,
Planlayan ve uygulayan,
Değişime inan ve sürekli geliştirmeyi amaç olarak gören,
Sonuç odaklı,
Ve de tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen, üstün nitelikli bireyler ile çalışmayı düşünürüz.

İK Süreci

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak Aktürk Grup değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin, doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturuyor. En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için, pozisyon bazında belirlenmiş kriterler ve metodlar kullanılıyor. İşe alım faaliyetleri yıllık plan dahilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf şekilde yapılandırılmıştır. Grubumuzdaki her çalışanın, başarısını kanıtladığı sürece en üst kademeye kadar yükselme şansı bulunmaktadır. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum olarak, şirketimiz içindeki kariyer olanaklarını öncelikle çalışanlarımızla paylaşıyor, yatay ve dikey kariyer olanaklarına imkan tanıyoruz.