چگونه درخواست شود؟

در ساختار مستمر توسعه، خود نوسازی گروه آکتورک، نامزدها که کاملا صلاحیت خود را برآورده می کنند و عملکرد را تغییر می دهند؛ آنها میتوانند از طریق پست الکترونیکی به منابع انسانی خود را ارسال کنند. ما شما را به یک محیط کار صمیمانه دعوت می کنیم که به توسعه، انگیزه، هدایت می کند و به طور مداوم در هر جهت بهبود می یابد. اگر می خواهید درخواست و ارتباط برقرار کنید؛ info@akturkgrup.com.tr

نام
ایمیل
تلفن
ارسال