تجارت خارجی

تجارت خارجی

گروه آک ترک با تیم تجارت خارجی خود برای دسترسی به مصرف کنندگان در کشورهایی که برندهای تجاریش در بازار آنها موجود می باشد ، در سطح جهانی کار می کند و شبکه ای را که به 54 کشور جهان گسترش می یابد، مدیریت می کند. گروه آک ترک برای دستیابی به رشد با شرکای خود ، فعالیت های بازاریابی و فروش در بازارهای هدف ، به صورت مداوم ، موثر و نتیجه بخش انجام می دهد.